Početna Duhovna misao Danas započinje devetnica u čast svetom Franji Asiškom

Danas započinje devetnica u čast svetom Franji Asiškom

32 min read
595

Molitva devetnice sv. Franji Asiškom započinje 25. rujna i traje do 3. listopada..

Uvodna molitva

Sveti oče Franjo, oče preljubezni, molim te, radi svetih rana Gospodina našega Isusa Krista, pomogni mi da osjetila svoga tijela upravljam prema volji svemogućega Boga. Izvrši u meni onu promjenu života koju si ti započeo. Izmoli mi od Gospodina Boga pokajanje i pobožnost, vjeru, ufanje, ljubav, strpljivost, čistoću duše i tijela, i sveti zapt u riječima i djelima, a u svemu tomu pravu ustrajnost da na svršetku ovoga života zavrijedim doći k tebi, gdje se ti veseliš nagradi za svoje napore, i da se uzmognem ondje s tobom veseliti, gdje ne će više biti nikakve žalosti, ni boli, nego gdje će uvijek ostati vječna radost, koju neka mi, sveti oče, po tvojem nagovoru udijeli Isus Krist, Sin Prečiste Djevice Marije. Amen.

PRVI DAN

HIMAN

Dokle svijet od krjeposti zazire i bježi, i u mnogim zloćama ukopan leži, dotle Franjo zabrinut za spas sviju ljudi šalje vruće molitve iz pobožnih grudi.
Patrijarše ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA LJUBAV PREMA BOGU

O, sveti oče Franjo, koji si od mladosti svoje vatrom božanske ljubavi bio tako zapaljen da nikomu ništa nisi uskratio, tko te je za ljubav Božju što zamolio:
ti, koji si često plakao što ljudi vruće ne ljube Boga; ti, koji si zavrijedio da na svom tijelu nosiš pet svetih rana, budi, molim te, moj zaštitnik i zagovornik kod Boga. Pomogni mi u svim mojim potrebama, a osobito mi izmoli milost da ljubim Boga nadasve. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Antifona: Zdravo, sveti oče, svjetlo domovine, uzore Manje braće, ogledalo krjeposti, stazo pravednosti, putokazu života. Izvedi nas iz progonstva tijela u domovinu nebeskoga kraljevstva.

Moli za nas, sveti oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Ugasi u nama želju za zemaljskim stvarima, svemogući Bože, i po zagovoru svetoga Franje, oca siromaha, udijeli milostivo da budemo na ovom svijetu zadovoljni sa svojim udesom i tako revnije težimo za vječnim dobrima. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sada izmoli Litanije svetog oca Franje.

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.
Sveta Marijo, bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Sveta Marijo, zagovornice Franjevačkog reda, moli za nas.
Sveti Franjo Serafski, moli za nas.
Sveti Franjo, mudri Oče, moli za nas.
Sveti Franjo, utemeljitelju i vođo triju redova, moli za nas.
Sveti Franjo patrijarše ubogih, moli za nas.
Sveti Franjo, preziratelju svijeta, moli za nas.
Sveti Franjo, uzore pokore, moli za nas.
Sveti Franjo, nadvladatelju opačina, moli za nas.
Sveti Franjo, ljubitelju siromaštva, moli za nas.
Sveti Franjo, sjajno ogledalo čistoće, moli za nas.
Sveti Franjo, učitelju pokornosti, moli za nas.
Sveti Franjo, uzore poniznosti, moli za nas.
Sveti Franjo, primjere krotkosti, moli za nas.
Sveti Franjo, uzore ljubavi prema bližnjemu, moli za nas.
Sveti Franjo, anđele mira, moli za nas.
Sveti Franjo, revni sljedbeniče Isusa Krista, moli za nas.
Sveti Franjo, milostima bogati Oče, moli za nas.
Sveti Franjo, katolički i posve apostolski mužu, moli za nas.
Sveti Franjo, hrabri borče Kristov, moli za nas.
Sveti Franjo, glasniče velikoga Kralja, moli za nas.
Sveti Franjo, stupe Svete Crkve, moli za nas.
Sveti Franjo, branitelju vjere, moli za nas.
Sveti Franjo, potporo slabih, moli za nas.
Sveti Franjo, stazo zalutalih, moli za nas.
Sveti Franjo, vjerovjesniče nevjernika, moli za nas.
Sveti Franjo, pomoćniče bolesnih, moli za nas.
Sveti Franjo, poslužitelju gubavih, moli za nas.
Sveti Franjo, uskrisitelju mrtvih, moli za nas.
Sveti Franjo, mučeniče željom, moli za nas.
Sveti Franjo, ranama Isusovim urešeni prijatelju Božji, moli za nas.
Sveti Franjo, prava sliko raspetoga Krista, moli za nas.
Sveti Franjo, gorući serafe ljubavi, moli za nas.
Sveti Franjo, naš jaki zagovorniče kod Boga, moli za nas.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta;
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta;
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta;
smiluj nam se, Gospodine!

Bog ga je proslavio u svome puku
i udijelio mu blagoslov sviju naroda.

Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao na putu nasljedovanja svoga Sina dati nam svetoga oca Franju za vođu i učitelja, dopusti milostivo da mi koji slavimo njegovu uspomenu zaslužimo biti dionicima i njegove slave na nebu. Po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen.

DRUGI DAN

HIMAN

Svete vatre revnosti, apostolskog žara duša mu je prepuna, srce mu izgara.
Duše stog spavati vruće željet stade za koje i Isus sam takvu cijenu dade.
Patrijarše ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA PREZIRANJE SVIJETA

O, sveti oče Franjo, koji za sud svijeta nisi mario, te se zbog nanesenih uvreda nisi ni smućivao ni strašio, a radi hvala svojih prijatelja nisi se uznosio, nego si uvijek na Boga gledao i Njemu samomu nastojao omiljeti: ponizno te molim da po tvom zagovoru izbjegavam ljudsku hvalu, prezirem svijet i samo Bogu želim omiljeti. Amen.

Oče naš…Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Antifona: Sveti Franjo, pohiti. Dođi, oče, i požuri u pomoć narodu kojega tišti i obara kruta zemaljština. Ti si nadvladao svijet, izbavi i nas od tjelesnih požuda.

Moli za nas, sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Bože, koji Crkvu svoju zaslugama svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sada izmoli Litanije Svetog Oca Franje.

TREĆI DAN

HIMAN

Pojam Križa Kristova u svijetu se gubi. Franjo gorko proplače što se Križ ne ljubi. Sveti oče serafski, nevolje kad stižu, uputi nam poglede k Isusovu Križu.
Patrijarše ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KRJEPOST SIROMAŠTVA

Serafski oče, koji si se kao i Isus u prostoj štalici rodio i krjepost siromaštva toliko zavolio da si radi nje sve zemaljsko odbacio, haljine svoje sa siromahom često zamijenio, o oskudici i siromaštvu Isusovu i Njegove djevičanske Majke neprestano razmišljao: po krjeposti toga svetog evanđeoskog siromaštva ponizno te molim, izmoli mi milost da se ne priljubim uz dobra ovoga svijeta, već da uvijek težim za nebeskim dobrima. Budi moj zagovornik u svim potrebama te mi izmoli od Boga duh siromaštva, obilje Božjih milosti i rajsku slavu. Amen.

Antifona: Katolički i sav apostolski muž Franjo uči nas pravo ispovijedati vjeru Svete Rimske Crkve i opominje nas da nadasve štujemo njezine svećenike.

Oče naš…Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Moli za nas, Sveti naš Oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Bože, koji Crkvu svoju zaslugama svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam, da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije svetog oca Franje.

ČETVRTI DAN

HIMAN

Franjo živi radosno, vazda pun vedrine, za njegove potrebe Svevišnji se brine.
Djece Božje smisao i u nas pretoči da rad grijeha samoga suze naše oči.
Patrijarše ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima.

MOLITVA ZA KRJEPOST POSLUŠNOSTI

Sveti oče Franjo, koji si se volji Božjoj u svemu pokoravao i bio poslušan najnižim svojim podložnicima kad to nije bilo proti Bogu ili duši tvojoj; ti, ogledalo svete poslušnosti, koji me učiš kako moram slušati Boga i bližnjega: izmoli mi milost da slomim svoju samovolju i da se dragomu Bogu i svojim poglavarima rado pokoravam. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu….

Antifona: O, Franjo, kako si žudio za mučeništvom, kako si spremno i s ljubavlju slijedio stazu koju si otkrio u Evanđelju. Otkad si ugledao propetoga Serafa, i sam nosiš Kristove rane na rukama, nogama i prsima. Dok nam nakon muka i blažene smrti pokazuješ sjaj preobražena tijela, ne odvrati svoje brižne oči od svojega stada.

Moli za nas, sveti naš oče Franjo
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije svetog oca Franje.

PETI DAN

HIMAN

Vruću želju ispuni cijelog svoga bića, divno djelo izvede u proljeću žica:
Vinograda sadi tri Crkvi da ih preda utemeljiv predivna sva tri svoja Reda.
Patrijarše ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KRJEPOST SVETE ČISTOĆE

O, sveti oče Franjo, bijeli ljiljane među trnjem, u kojem si se velikom boli valjao da svoju čistoću neokaljanu sačuvaš: ti, čisti anđele, koji si zavrijedio da te anđeli pohode i da Sina Božjega, koji ‘pase među ljiljanima’, od Majke Marije na svoje svete ruke primiš: po toj divnoj krjeposti svete čistoće, koju si oštrom pokorom i brižnim pažnjom na svoja sjetila pomno čuvao, ponizno te molim, izmoli i meni tu anđeosku krjepost da Bogu čistim srcem služim i tako u raj dođem. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu….

Antifona. Franjo moli rasvijetljene da upozna što Gospodin traži od njega. Gospodin mu objavi svoju volju: da popravi svetu Crkvu i da živi po sv. Evanđelju. Franjo stvara evanđeoski program: ne samo sebi živjeti nego i drugima koristiti.

Moli za nas, sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije svetog oca Franje.

ŠESTI DAN

HIMAN

Višnji Bog zasvjedoči svetost Sluge svoga utisnu mu čudesno rane Propetoga.
Kad već ovdje odličjem takvim ga resi, koliku mu pripravi slavu na nebesima!
Patrijarše ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KRJEPOST PONIZNOSTI

Serafski oče, ponizni nasljedniče Isusa Krista, koji si sebe toliko prezirao, ponižavao i priznavao se najvećim grješnikom, dopuštao da te nogama gaze, grde i ruže, a svim se tim ukorima neizrecivo veselio znajući za veliku cijenu svete poniznosti; po onoj radosti i blaženstvu koje si zbog duboke svoje poniznosti na nebu postigao, ponizno te molim da mi u svim potrebama budeš milostivim zagovornikom i pomoćnikom. Osobito te molim da mi od Boga izmoliš milost da sebe dobro upoznam i prezirem i tako Bogu omilim. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Antifona: Nebeski je sjaj sinuo i nova se zvijezda pokazala: sveti se Franjo pojavio! Njemu se ukazao Seraf i obilježio ga ranama na rukama, nogama i prsima, te on posta srcem, riječju i djelom živa slika Propetoga.

Moli za nas, sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije svetog oca Franje.

SEDMI DAN

HIMAN

Kad mu čas je došao s ovog svijeta poći, posljednji put braći svojoj, skupi zadnje moći, siromaštvo ljubljeno vruće preporuči, sestri smrti pjevajući Bogu duh izruči.
Patrijarše ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU

O, sveti oče Franjo, vjerni učeniče onoga koji je iz ljubavi prema nama prolio i posljednju kap svoje dragocjene krvi, i iz čijeg si božanskog Srca crpio ono more žarke ljubavi kojom si ljubio svoga bližnjega i smatrao za najveću sreću ako si svima mogao dobro činiti: udijeli, molim te, i meni koju iskru ove nesebične ljubavi prema bližnjemu da ja kao i ti u svakom svojem subratu gledam samoga Spasitelja i ljubeći bližnjega želim jedino Isusu ugoditi, da moja duša, urešena tim znakom Isusovih učenika, bude jednom dostojna uvijek uživati plodove prave ljubavi prema bližnjemu. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Antifona: O, čudo radosti i poznavaoče ljudskih srdaca, oče Franjo, ti sjajni naš vođo i uzore u borbi! Preobražen naočigled braće uspeo si se na vatrenim kolima kao što se uspinje žarko sunce! Dvostruki je proročki duh počivao na tebi: činio si čudesa i proricao budućnost. Budi na pomoć bijednim svojim sljedbenicima, jer njihovi jecaji bivaju sve bolniji.

Moli za nas, sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije svetog oca Franje.

OSMI DAN

HIMAN

Tek što oči zaklopi, tvori već čudesa; svetost mu veličaju zemlja i nebesa.
Promatrajući pobožno njegovih pet rana, vide svi da Franjo je duša izabrana.
Patrijarše ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KRJEPOST USTRPLJIVOSTI

O, sveti oče Franjo, ti vjerna sliko propetoga Spasitelja, o čijim si gorkim ranama i mukama danju i noću plačući razmišljao i time bio dostojan da i sam na svojemu svetom tijelu nosiš rane Isusove: po toj junačkoj strpljivosti kojom si na ovoj zemlji najteži križ dragovoljno i veselo nosio, izmoli mi milost da se u svim nevoljama ovoga svijeta pouzdano utječem svetim ranama dragoga Spasitelja te iz njih kao i ti crpim snagu za kreposti, da do kraja na križu junački ustrajem. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Antifona: O, divna li čudotvorca! Njegova riječ tjera zle duhove, ublažuje sve nevolje, te daje razumijevanje i šumskim pticama. O, sveta li života, koji toliko uzvisuje svetu vjeru i mrtav uskrisuje mnoge mrtve. O, sveti Franjo, učini i od nas građane nebeske, s kojima si ti radosno zauvijek združen.

Moli za nas, sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije svetog oca Franje.

DEVETI DAN

HIMAN

Jedva zemlji predaše dragocjeno tijelo, vijencem bi mu svetačkim ovjenčano čelo.
O, da tvojim stopama uzmognemo poći, put pak zemni svršivši k tebi sretno doći.
Patrijarše ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KRJEPOST PROSTODUŠNOSTI

O, sveti oče Franjo, gorući ljubitelju božanskoga Djetešca iz Betlehema, od kojega si tako dobro naučio krjepost djetinje prostodušnosti da si se poput malena djeteta uvijek i u svemu povjeravao vodstvu Duha Svetoga, te sebe i sve svoje sljedbenike djetinjom odanošću stavio u ruke božanske providnosti: usadi, molim te, i u moje srce taj nježni rajski cvijetnjak da ja kao i ti s golubinjom bezazlenošću vazda stupam stazom krjeposti, da prezirem i čuvam se svake dvoličnosti i mudrosti ovoga svijeta da me tako još na ovom svijetu blagosloviš i priznaš za svoje dijete, a na drugom da mi svojim moćnim zagovorom izmoliš krunu djetinje prostodušnosti. Amen.

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Antifona: O, presveta dušo kojoj na samrti dolaze ususret nebeski građani, anđeoski se zbor veseli, a preslavno Trojstvo poziva govoreći: ‘Ostani s nama uvijeke’.
Moli za nas,sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, ulij u naša srca težnju za čistom poniznošću i poniznom čistoćom da, nasljedujući našeg Svetoga oca Franju, Tebi čistim srcem i tijelom služimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sada izmoli Litanije svetog Oca Franje.

 

Pogledajte još

Ljetni raspored sv. misa

Od danas, tj. nedjelje 23. lipnja započinjemo s ljetnim rasporedom sv. misa koje će biti u…