Početna Svetac dana Mladenci ili Nevina Dječica

Mladenci ili Nevina Dječica

4 min read
361

Mučenici koje je dao poubijati židovski kralj Herod, htijući se na takav način riješiti novorođenoga Krista.

28. prosinca u Crkvi se spominjemo Nevine dječice. Ovaj blagdan pučki se zove i Sveti mladenci. Nevina dječica su ona koja su svojim tek započetim životom obilježila Kristov dolazak na zemlju. Herod, u strahu da bi ga taj novorođeni Kralj mogao ugroziti u njegovoj vladavini, dao je poubijati svu djecu do dvije godine života. Nadao se da će među tom dječicom biti ubijen i sam Isus. Evanđelje svetog Mateja (Mt 2,13-18) donosi nam pokolj betlehemske djece:  “Tada se Herod, vidjevši da su ga magi izigrali, veoma rasrdi te naredi da se poubijaju u Betlehemu i njegovoj okolici sva muška djeca od dvije godine pa naniže, prema vremenu za koje se pomno raspitao u maga. Tada se ispuni riječ proroka Jeremije: “Glas u Rami ču se – plač i jauk mnogi: to za djecom Rahela tuži – neutješena što ih nema”.  Crkva je prihvatila žrtvu te djece, iščitavajući u tom događaju zapravo krštenje krvlju tih mladih duša.

Nevinu dječicu, koja su dala život za novorođenog Krista, kršćani su odavno štovali kao prvomučenike. Svjedoci su Krista kojega je Otac poslao na svijet da se svi ljudi spase. Žive vječnim životom premda im je rano uzet vremeniti. Najstariji liturgijski kalendari imali su niz svetačkih blagdana neposredno vezanih uz Božić. Među njima su se nalazila i Nevina dječica. U srednjem vijeku ti su mali sveci gledani kao nasljedovatelji Djeteta Isusa i nazivani su “Comites Christi”, tj. oni koji slijede Krista. Ovaj je blagdan i na Istoku i na Zapadu prisutan već od prve polovice 5. stoljeća. Od 9. stoljeća do 1955. godine ovaj blagdan je čak imao svoju Osminu, a od 10. stoljeća dan Nevine dječice bio je blagdan subđakona, učenika i ministranata

Uz muku i bol koju su pretrpjeli ovi nevini mučenici, ne bismo smjeli zaboraviti ni bol roditelja koji su se morali od njih rastati na tako okrutan način. Ni majčinsku ni očinsku bol ne bismo trebali zapostaviti, nego i nju prikazati kao žrtvu za Krista koji je podnio najtežu patnju za otkupljenje svih čovjekovih boli. Ovo je blagdan kad smo kao ljudi i kao vjernici pozvani zapitati se kako postupamo prema daru rađanja koje nam je Bog povjerio i tako nas učinio sustvarateljima ovoga svijeta, i kako se uopće odnosimo prema životu.

 

Preuzeto s: www.hkm.hr

 

Pogledajte još

Molitve sv. Anti Padovanskom

Preporuka sv. Anti u svakoj potrebi Spomeni se, sv. Ante, da si uvijek pomagao i tješio sv…