Početna Svetac dana Sv. Fabijan i Sebastijan

Sv. Fabijan i Sebastijan

5 min read
294

Crkva danas slavi dvojicu mučenika iz prvih kršćanskih vremena sv. Fabijana i sv. Sebastijana. Prvi od njih – sv. Fabijan – izabran je za Papu 236. godine. Stari časoslov spominje da je sedmorici đakona povjerio brigu za siromahe koje je Crkva uvijek gledala kao one koje im je Bog povjerio na kršćansku ljubav i skrb. Decijev progon nije mimoišao ni ovoga svetoga papu. Kažu da je car Decije tada rekao da bi radije vidio protivnika za carsko prijestolje nego da se papi izabere nasljednika. Sveti je Fabijan pokopan u Kalistovim katakombama, u takozvanoj Kapeli papâ, gdje se još i danas može vidjeti njegova freska. O mučeništvu sv. Fabijana sačuvane su dvije poslanice: kartaškog biskupa sv. Ciprijana i Rimske crkve. Obje nam pokazuju sv. Fabijana kao mučenika koji daje primjer vjere i jakosti. To je ohrabrilo kršćane da ustraju u vjeri i da ih zemaljske protivštine ne smetu u nasljedovanju Krista Gospodina.

Uspomenu na sv. Sebastijana, drugoga mučenika kojega Crkva slavi, sačuvao nam je ponajviše spis sv. Ambrozija Izlaganje o 119. psalmu. Čini se da je sv. Sebastijan još od djetinjstva bio kršćanin. Posvetio se vojničkom staležu i uskoro postao zapovjednik carske tjelesne straže. Car Dioklecijan u prvim godinama svoga vladanja nije progonio kršćane, što je ohrabrilo neke visoke državne činovnike da se priklone kršćanstvu. No, taj je mir bio samo zatišje pred buru, i to silnu. Već je 298. godine car, pod pritiskom suvladara Galerija, izdao edikt po kojem su svi kršćani morali biti isključeni iz carske vojske. Zbog prijateljstva s carem taj edikt još nije pogodio Sebastijana. Ipak, nadošla je i 303. godina sa strašnim progonima u kojima je Sebastijan pomagao uhićenim i mučenim kršćanima. Zbog toga su i njega utamničili i osudili na strašnu smrt oslikanu u brojnim inačicama. Privezali su ga za stablo i kohorta vojnika gađala ga je strelicama. Kad se mislilo da je mrtav, prišla mu je kršćanka Irena s nakanom da ga pokopa, ali je vidjela da je još živ. Nakon pružene njege Sebastijan je ozdravio. Poslije toga sam se javio caru koji ga je dao zatući batinama. Oba današnja sveca, sv. Fabijana i sv. Sebastijana, Crkva i danas spominje u Litanijama Svih svetih.

Preuzeto s: hkm.hr

Pogledajte još

Sv. Margarita, djevica i mučenica

17. srpnja spominje sv. Margaritu, djevicu i mučenicu. Sv. Margarita rodila se u trećem st…