Početna Nekategorizirano Koliko može biti kumova na krštenju ili krizmi?

Koliko može biti kumova na krštenju ili krizmi?

9 min read
925

KUMOVANJE KOD KRŠTENJA I KRIZME/POTVRDE

Praksa je u Crkvi da kod podjeljivanja sakramenata krštenja i krizme/potvrde bude nazočan kum ili kuma. Zakonik kanonskog prava koji vrijedi za Crkvu po čitavom svijetu propisuje uvjete o kumovanju. Da bi netko mogao obavljati službu kuma, treba ispunjavati uvjete koji su za to potrebni. Ti su uvjeti slijedeći:

–  da su kuma/u odabrali sami roditelji ili krizmanik ili onaj koji ih zamjenjuje, a ako tih nema, župnik ili služitelj sakramenta;

–   da je kum za to prikladan i da ima namjeru vršiti tu službu;

–   da je navršio šesnaestu godinu života;

–    da je katolik i to pričešćen i krizman i da provodi život u skladu s katoličkom Crkvom (da nije rastavljen, da ne živi u vanbračnoj zajednici ili samo u civilnom braku, da se nije ispisao iz katoličke Crkve, da se smatra nevjernikom ili ateistom…);

da nije kažnjen nikakvom kanonskom kaznom (eskomuniciran; sudjelovao izravno ili neizravno u činu abortusa…);

–  da nije otac ili majka kršteniku/ krizmaniku.

Crkva preporučuje izabrati za kuma na krizmi, ako je moguće istu osobu, koja je kumovala na krštenju.

Obrednik “Red potvrde” traži da krizmani kum bude “dovoljno zreo za tu zadaću, da pripada Katoličkoj Crkvi te da je primio sakramente krsta, potvrde, euharistije, da mu pravo ne zabranjuje vršiti tu službu” (br. 6). Isti obrednik također upozorava pastire duša “neka vode brigu da kum bude dovoljno prikladan za tu službu koju preuzima.”

Ti uvjeti postavljaju se iz same naravi službe kuma, to jest s obzirom na dužnosti koje on ima, a to su ove: “Brinuti se da vjerno vrši obveze povezane s tim sakramentom (Kan. 892); odnosno kumovi preuzimaju obvezu da kasnije pomažu svojim potvrđenicima “da obećanja koja su na krštenju javno izrekli mogu pravo provesti po Duhu Svetom kojeg su primili” (Red potvrde, br. 5).

POTVRDA O PRIKLADNOSTI ZA KUMA/KUMU

Potvrdu o prikladnosti za službu kuma, u smislu gore navedenih napomena, izdaje župnik mjesta gdje određena osoba stanuje. Ukoliko osoba koja želi kumovati stanuje u drugoj župi od one u kojoj je krštena, treba najprije donijeti potvrdu o krštenju (krizmi i vjenčanju), na temelju koje župnik (ako je osoba prikladna) izdaje potvrdu (Posvjedočenje) za obavljanje službe kumovanja.. Ukoliko osoba sama ne svjedoči svoju vjeru u obitelji, ne moli ne odgaja djecu u katoličkom duhu, ne ide s njima na misu teško će ta osoba radi kumovanja promijeniti način života. Dakle, sama potvrda o krštenju, krizmi ili vjenčanju nije dovoljna za kumovanje. Može ta osoba biti dobra i plemenita al ne može preuzeti na sebe službu kumovanja.

 

Predmet: Koliko kumova može biti na krštenju

 

Poštovani gospodine župniče, U svezi s Vašim upitom o kumu na krštenju, te o želji nekih da imaju više kumova na obredu krštenja, evo Vam tri kanona Crkvenoga zakonika kojega se imate držati i Vi, a i oni koji krštenje traže.

Kanon 873. izričito veli ‘neka se uzme samo jedan kum ili jedna kuma, ili pak kum i kuma. Dakle, Zakonik nalaže da se ima samo jednoga kuma, te iznimno dopušta da mogu biti dvoje kao kum i kuma. Nisu nikako predviđeni, a niti dopušteni dva kuma ili dvije kume. Držite se, dakle, Crkvenoga Zakonika. Onima pak koji traže više kumova ili kuma pročitajte što Zakonik nalaže.

Kan. 872 – Neka se kršteniku dadne kum čija je zadaća pomagati odraslom kršteniku u pristupu u kršćanstvo…

Kan. 873 – Neka se uzme samo jedan kum ili jedna kuma ili i kum i kuma. Kan. 874 – Da bi se kumu dopustilo preuzeti služba kuma, potrebno je:

  1. da ga odredi sam krštenik ili njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje ili. ako tih nema, župnik ili krstitelj i da je prikladan te da ima nakanu vršiti tu službu; 2. da je navršio šesnaestu godinu života, osim ako dijecezanski biskup odredi drugu dob ili ako župnik ili krstitelj smatraju da zbog opravdana razloga treba da se dopusti iznimka;
  2. da je katolik, potvrđen i pričešćen, i da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom;
  3. da nije udaren nikakvom zakonito izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom;
  4. da nije otac ili majka krštenika.

Nadam se kako će zainteresirani razumjeti što Zakonik nalaže i prema njemu se ravnati. Posebice je važno da kumovi budu svjesni uloge koju tom službom preuzimaju na sebe. A ona je taksativno izložena u pet točaka kanona.

 

Preuzeto s: https://zupatrsteniksplit.com

Pogledajte još

Sveti Jure  

Sveti Jure (umro 303.) se slavi 23. travnja. Zaštitnik je vojnika, zaštitnik protiv kuge i…