Početna Duhovna misao Razmatranje sedam Isusovih riječi na križu

Razmatranje sedam Isusovih riječi na križu

5 min read
258

1. »OČE, OPROSTI IM, JER NE ZNAJU ŠTO ČINE!«

»O kad biste vi, djeco, znali kako vas ja, usprkos vaših mnogih grijeha, ljubim, ne biste mogli sagriješiti; i zato, jer biste i vi mene tako ljubili, morao sam ovako reći: Oni ne znaju što čine. Prinesite mnoge žrtve iz ljubavi prema meni; tako ćete se naučiti da me uvijek sve više i više ljubite.«

2. »JOŠ DANAS ĆEŠ BITI SA MNOM U RAJU.«

»Tko mnogo ljubi, mnogo će mu biti i oprošteno, zato: kad grešnik uvidi kako je sagriješio i kad se za grijehe duboko pokaje, kao što je to razbojnik na križu uvidio i pokajao se, poradi svoje ljubavi ja ne mogu tada ništa drugo, nego kazati: Još danas ćeš biti sa mnom u raju. Ako se vi iz prave ljubavi prema meni pokajete za svoje grijehe, bit će vam sve oprošteno.«
Gospodine, daj nam uvijek pravu ljubav i duboko pokajanje za naše grijehe, da nikada više ne sagriješimo!

3. »ŽENO, EVO TI SINA!«

»Jer ja svoju Majku nadasve ljubim, zato bih želio da i vi Nju isto tako ljubite. Zato sam vam je dao za majku, jer je ona najbolja Majka i ljubi vas poradi mene, kao što jedna majka ljubiti može.«
Poradi ljubavi svoje, daj također i nama duboku ljubav prema Njoj!

4. »BOŽE MOJ, BOŽE MOJ, ZAŠTO SI ME OSTAVIO?«

»Kad vam je teško da ne možete niti moliti, ili ste rastreseni, tada se ja povučem, da vas iskušam da li i tada mislite na me, i usprkos toga što vam je teško, vi se molite i hvatate se za me, to je dragocjenije i to mi se više sviđa, a vi tako vidite da bez mene ne možete ništa učiniti.«
Spasitelju, udijeli nam ustrajnost u molitvi!

 
5. »ŽEĐAM.«

»Zato jer sam na križu za vas tako mnogo trpio i stoga bio tako žedan, ali žeđan ljubavi i duša, koje toliko ljubim, ali koje neće ništa o meni da znaju, zato ljubite me barem vi i žrtvujte se iz ljubavi prema meni da mi poklonite duše koje me ljube i koje mogu spasiti!«

6. »SVRŠENO JE!«

»Kad sam osjećao da sam na kraju svojih sila i kad sam potpuno za vas žrtvovao i predao svoj život za vas onako kako je to Otac želio, tada sam mogao radosna srca uzviknuti: Svršeno je! Nastoj da i ti na koncu svoga života uzmogneš reći radosna i sigurna srca: Svršeno je! Ja sam upotrijebio svoje milosti i ispunio svoju životnu zadaću.«

7. »OČE, U TVOJE RUKE PREDAJEM DUH SVOJ!«

»Jer je moj život završio, mogao sam predati natrag u ruke Očeve svoju dušu, koju mi je Otac dao. Molite tako i vi svake večeri prije nego što zaspite: Oče, u Tvoje ruke predajem dušu svoju! A ujutro kad se probudite: Oče, daj mi Duha svojega, da uzmognem cijeli dan ispuniti u Tvojoj volji!«

Pogledajte još

Sveti Jure  

Sveti Jure (umro 303.) se slavi 23. travnja. Zaštitnik je vojnika, zaštitnik protiv kuge i…