Početna Duhovna misao Četiri „laži“ o Katoličkoj Crkvi – i istina o njima

Četiri „laži“ o Katoličkoj Crkvi – i istina o njima

9 min read
561

O Katoličkoj Crkvi danas postoje brojne predrasude. Da je protiv znanosti, protiv žena, a problem postoji i o stavovima o ispovijedi. Jedan je znanstvenik opovrgnuo ove teze.

Američki znanstvenik i katolik nizozemskih korijena Gerard Verschuuren godinama se već bavi pitanjem odnosa znanosti i religija. U svojoj knjizi Forty Anti-Catholic lies razradio je 40 „protukatoličkih“ laži i odbacio ih. Predstavljamo Vam objašnjenje četiri takve laži.

Lako je njima kad imaju ispovijed

LAŽ: Katolici u ispovijedi imaju mogućnost oprati se od svih grijeha preko svećenika. Nakon toga mogu s mirom činiti nove grijehe.

ISTINA: Gerard Verschuuren piše kako grijehe ne otpušta svećenik, nego sam Bog. A svećenik je u tomu samo posrednik. Katekizam Katoličke Crkve o tomu govori ovako: „Bog jedini oprašta grijehe” (KKC 1441), s pogledom na evanđeoski citat Mk 2,7, u kojemu se pismoznanci pitaju: „Ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?“ Isus je moć otpuštanja grijeha prenio svojim učenicima: „Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.“ (Iv 20,23). Ispovijed je znak milosti Božje i za svakoga vjernika predstavlja mogućnost da izbriše razmirice u odnosu s Bogom. No Vershuuren napominje da ne treba podcjenjivati događaj ispovijedi. Jer za priznavanje vlastitih grijeha i nesavršenosti potrebno je mnogo poniznosti. Ispovijed nije pozivnica za novi grijeh, nego mogućnost da se počne ispočetka.

Katolici priječe put znanosti

LAŽ: Katolička je Crkva uvijek otežavala znanstveni napredak. Ona više vjeruje biblijskoj slici, prema kojoj je Zemlja ravna, a Sunce se vrti oko Zemlje.

ISTINA: Kako piše Verschuuren, o stvaranju svijeta ili o položaju Zemlje u svemiru Katolička se Crkva nikad nije dogmatski izjasnila. To uopće nije njezino područje djelovanja, jer je njoj stalo do odnosa s Bogom. Ali Crkva ima dugovječan odnos sa znanošću. Jer bez Crkve uopće ne bismo imali suvremenu znanost. Ovaj stav otkrio je već britanski filozof Alfred North Whitehead 20-ih godina prošloga stoljeća. I atomski fizičar J. Robert Oppenheimer držao je kako je kršćanstvo bilo nužno za suvremenu znanost. Radi se o slici Boga u kršćanstvu: Polazi se od toga da je Zemlju stvorio neki racionalni intelekt, i prema tomu može se proučavati. Tako i u Knjizi mudrosti stoji: „Ali ti si sve uredio po broju, utegu i mjeri.” (Mudr 11,20). Suprotno islamu, koji Božje stvorenje razumije daleko od svakoga ljudskog razuma, kršćanima je istraživanje stvorenja upravo način kako da se čovjek približi Božjemu redu, tvrdi Vershuuren. Ipak, nastavlja, Crkva ima problem s isključivim vjerovanjem znanosti. No zanemaruje se često slučaj svetoga pape Ivana Pavla II. koji je 1992. godine priznao pogrešku Crkve u slučaju Galilea Galileija.  

Katolici se protive suvremenim idejama

LAŽ: Katolička se Crkva protivi modernim idejama poput materijalizma, racionalizma, relativizma, humanizma ili znanstvenoga napretka.

ISTINA: Prema autoru Verschuurenu Crkva nema ništa protiv ijedne od ovih ideja. No ima protiv isključive valjanosti. Tako primjerice materijalizam odbacuje sve što nije moguće racionalno dokučiti, a relativizam objedinjuje koncept opipljive istine. Dok zastupnici ovih teorija predbacuju Crkvi hijerarhijsko mišljenje, oni se sami bave ovim kategorijama. To je Crkva prepoznala već u vremenu prosvjetiteljstva te je razvila odgovarajući koncept – neotomizam, koji je krajem 19. stoljeća obnovio stavove sv. Tome Akvinskoga i formulirao ih iznova za tadašnje vrijeme. Iz toga se razvila i Antimodernistička prisega pape Pija X., koja je bila obvezatna za sve svećenike. Ondje između ostaloga stoji kako je Bog izvor i završetak svih stvari te da postoje nepromjenjive vjerske istine koje nisu ljudske izmišljotine, nego vuku podrijetlo od apostola. Crkva je dakle napomenula da jučerašnje istine vrijede i sutra. A čin koji danas nije moralan, neće ni sutra biti moralan. Antimodernistička prisega danas se više ne zahtijeva, ali Crkva joj ostaje vjerna.

Katolici se protive ženama

LAŽ: U Katoličkoj Crkvi nema prostora za žene. Svećenička služba ostaje u rukama muškaraca pa žene ne mogu ostvariti sve svoje mogućnosti.

ISTINA: Katolička Crkva nije protiv žena. Već se Isus Krist prema ženama i muškarcima uvijek jednako odnosio. Žene su čak pod križem bile s njim, a bile su i prve svjedokinje Uskrsa. Apostol Pavao to opisuje sljedećim riječima: „Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu.” (Gal 3,28). Kršćanstvo je od samih početaka svoje povijesti žene i muškarce postavilo na istu razinu. Izraz ovoga kršćanskog stava jest primjerice monogamija, ili suglasnost žene i muškarca na vjenčanju. Jedina je iznimka u slučaju svećeničke službe. Iako je i u Isusovo vrijeme bilo svećenica među Rimljanima, Isus je pozvao isključivo muškarce. I toga se Crkva još uvijek drži. Ipak, izvan svećeničke službe danas postoje brojne službe u dušobrižništvu kojima se žene u Crkvi bave.

Izvor: Svjetlo riječi

Pogledajte još

Molitve sv. Anti Padovanskom

Preporuka sv. Anti u svakoj potrebi Spomeni se, sv. Ante, da si uvijek pomagao i tješio sv…