19. kolovoza 2018.
Početna Vjenčanja

Vjenčanja

Raspored svetih misa

Svete mise nedjeljom u crkvi Sv. Ilije
(ljetni raspored – srpanj i kolovoz)

6.30 sati (Jutarnja misa)
8 sati (Župska misa)
20 sati (Večernja misa)

 

Svete mise nedjeljom u crkvi Sv. Franje

Nedjeljom u 9 sati

 

Svete mise radnim danom

20 sati – crkva Sv. Ilije

Arhiva

Župni Caritas

Župni caritas Sv. Ilije je pastoralno tijelo naše župe. On je organizirana kršćanska ljubav svih vjernika. Zadaća mu je objediniti dobročinstva  župljana i pomoći da naša vjera bude ljubavlju djelotvorna. Volonteri u župnom caritasu su inicijatori i pokretači svih karitativnih akcija, oni potiču svu župnu zajednicu da sudjeluje u karitativnim akcijama, da brinu za svoje potrebite.

 

Caritas je otvoren za potrebe korisnika naše župe svakog ponedjeljka od 16-18 sati.

HODOČAŠĆA

Misna čitanja