Početna Prva Sveta Pričest

Prva Sveta Pričest

Što RODITELJI trebaju učiniti za Prvu Pričest svog djeteta?

Roditelji svakog djeteta, na početku vjeronaučne i školske godine, ispune prijavnicu za vjeronauk za Prvu Pričest. Tu prijavnicu, ispunjenu, roditelji ili djeca predaju župniku.

Ako žive izvan naše Župe, tada moraju donijeti dozvolu svojega župnika za pohađanje priprave i primanje Prve Pričesti u našoj Župi.

Ako su djeca krštena izvan naše Župe, tada o tome donose potvrdu iz župe svoga krštenja.

Što DJECA – kandidati za Sakramente prve Ispovijedi i Prve Pričesti – trebaju učiniti?

  • Dužna su redovito pohađati župni vjeronauk
  • Redovito dolaziti na nedjeljna euharistijska slavlja.
Komentari su onemogućeni