Početna Caritas župe Sv. Ilije

Caritas župe Sv. Ilije

Caritas župe svetog Ilije

Župni caritas Sv. Ilije je pastoralno tijelo naše župe. On je organizirana kršćanska ljubav svih vjernika. Zadaća mu je objediniti dobročinstva župljana i pomoći da naša vjera bude ljubavlju djelotvorna. Volonteri u župnom caritasu su inicijatori i pokretači svih karitativnih akcija, oni potiču svu župnu zajednicu da sudjeluje u karitativnim akcijama, da brinu za svoje potrebite.

Članovi župnog caritasa:
Meri Jeramaz, voditelj
Vesna Rastočić
Jadranko Matić

 

Komentari su onemogućeni