Početna Nekategorizirano Svjetski dan misija

Svjetski dan misija

5 min read
280

Svjetski dan misija obilježava se predzadnje nedjelje u listopadu, a utemeljio ga je papa Pio XI. 1926. godine. Cilj obilježavanja toga dana može se sažeti u želju za naviještanjem Radosne vijesti u područjima koja ne poznaju Kristov nauk i trpe veliku materijalnu neimaštinu, te nastojanje oko financijske i svake druge potpore ljudima u takvim misijskim dijelovima svijeta.

 

Nastanak Papinskih misijskih djela

Počeci organiziranog misijskog djelovanja Crkve sežu u 1622. god., kada je osnovana Kongregacija za širenje vjere, a kojoj je jedan od glavnih ciljeva bio, kako to i naziv kaže, širenje katoličke vjere. Danas se ona naziva Kongregacija za evangelizaciju naroda, a ima jednaki cilj djelovanja, s time da se naglasak stavlja i na materijalnu, duhovnu, odgojnu i drugu pomoć. Od početaka do danas metode djelovanja bitno su prilagođene, odnosno znatno računaju s inkulturacijskim pristupom i velikim poštovanjem prema običajima područja gdje se evangelizacija zbiva.

Idući za tim dvama ciljevima: navijestiti Radosnu vijest i izravno pomoći onima koji trpe siromaštvo u zemljama Trećega svijeta, na tlu Europe u 19. i 20. st. nikle su ustanove koje su te ciljeve nastojale konkretno provoditi i na takav način pokazati kršćansku ljubav prema onima koji su u potrebama. Te su ustanove kasnije svoje mjesto našle u okrilju Kongregacije za evangelizaciju naroda, a kako su imale svesrdnu pomoć papa, razumljivo da su i nazvane zajedničkim imenom: Papinska misijska djela (skraćeno PMD).

Riječ je o četiri društva koja su postala daljnja okosnica svega kasnijeg rada Papinskih misijskih djela: Djelo za širenje vjere (utemeljeno 1822.), Djelo svetog djetinjstva (1843.), Djelo svetog Petra apostola (1889.) i Misijska zajednica (1916.). Kao što je rečeno, s vremenom su ta četiri društva djelomično ujedinjena, odnosno djeluju pod nadležnošću Kongregacije za evangelizaciju naroda u Rimu, točnije pod njezinim odsjekom Papinskih misijskih djela, a vode ih četiri glavna tajnika pod vodstvom predsjednika Djela.

U koordinaciji Kongregacije na evangelizaciju naroda i Biskupskih konferencija država organizira se djelovanje nacionalnih Papinskih misijskih djela, a koja imaju zadaću konkretnije i kvalitetniji djelovati na poljima evangelizacije i misijske djelatnosti. Štoviše, da bi njihova nastojanja bila još djelotvornija i konkretnija brinu se dijecezanski uredi PDM, a koji se osnivaju u okviru nad/biskupija.

Uz mnogobrojne oblike pomoći koji se nastoje na takav način provoditi, valja svakako istaknuti slanje misionara, svećenika i laika, u misijske krajeve, a riječ je o evangelizacijskom i humanitarnom djelovanju koje je već jako lijepo zaživjelo u mnogim dijelovima svijeta, o čemu, između ostaloga, kod nas npr. svjedoče web stranice poput misije.hrmisije.milosrdnice.hrzdenac.org itd.

 

Preuzeto s: vjeraidjela.com

Pogledajte još

Najavljujemo tijelovsku procesiju

Na svetkovinu Tijelova – Svetkovine Presvetog Tijela i Krvi Kristove! Sv. mise u crk…